Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Bedrijven

Beneficiair aanvaarden bij nalatenschap

Het beneficiair aanvaarden wordt door veel mensen gezien als iets lastigs. Stel dat een verre tante of oom van je komt te overleiden. Alleen jij bent de erfgenamen. Je kunt dan de erfenis aanvaarden, maar je krijgt ook alle schulden van het overledene er bij. Als de schulden hoger zijn dan het vermogen; dan heb je een probleem. Je kunt de erfenis verwerpen, maar dan heb je sowieso niks. Je kunt ook kiezen voor beneficiair aanvaarden. 

Bij beneficiair aanvaarden krijg je dus wel de erfenis, maar ben je niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Daarvoor is wel een vereffeningsprocedure nodig. In deze blog vertellen we je er graag meer over.

Wie mag handelen namens de erfgenamen?

Bij het afwikkelen van nalatenschap komt er veel bij kijken. Zeker wanneer je zelf één van de erfgenamen bent. Zoals je kon lezen krijg je bij beneficiair aanvaarden wel de erfenis, maar niet de eventuele schulden. Daar is dus een verheffingsproces voor nodig. Dat is iets meer werk voor de erfgenamen dan bij zuivere aanvaarding. Ook brengt dit extra kosten met zich mee. Echter is het ook een risico. Als het proces namelijk niet goed verloopt is er ook nog een kans dat je toch voor de eventuele schulden op draait. 

Alle erfgenamen van de nalatenschap dragen tezamen de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling. Echter, de te volgen vereffeningsprocedure vergt deskundigheid. Het is daarom aan te raden om daar een specialist voor in te schakelen. De beneficiaire afwikkeling van de nalatenschap gaat namelijk gepaard met diverse procedurevoorschriften. 

De procedure van beneficiair aanvaarden

Als je een nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden, dan moet je daarvoor een verklaring afleggen bij de rechtbank in de regio waar de overledene woonde. Vaak zorgt en verzorgt de notaris deze verklaring namens de erfgename. De rechtbank schrijft vervolgens de aanvaarding in het boedelregister van de rechtbank. Dit is openbaar en kan door schuleisers worden geraadpleegd. 

Er zijn 2 gevallen waarbij een nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard, dit is zo wanneer:

1: De wettelijk vertegenwoordiger minderjarig is, maar ook wanneer onder curatele gestelde of een onder bewind gestelde drie maanden laat verlopen zonder een keuze te maken. Het 

2: Het tweede punt is als een mede-erfgenaam al beneficiair heeft aanvaard en je zelf nog geen keuze hebt gemaakt. In dat geval geldt ook automatisch voor jou de beneficiaire aanvaarding.

Wat zijn de gevolgen?

Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap in principe worden ‘vereffend volgens de wet’. Dit komt er in het kort op neer dat bezittingen ten gelde moeten worden gemaakt. Dit alles om zoveel mogelijk schulden te voldoen. Pas als duidelijk is dat alle schulden voldaan zijn, komt een eventueel resterend positief saldo toe aan de erfgenamen. 

Er zijn 3 uitzonderingen belangrijk bij een beneficiaire aanvaarding: 

1:  Wanneer een executeur, degene die de nalatenschap afwikkelt, kan aantonen dat de boedel ruimschoots toereikend is om de schulden van de nalatenschap te voldoen.

2: Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan de erfgenaam wettelijke vertegenwoordiger bij een positief saldo in de nalatenschap.

3: Als de wettelijke verdeling van toepassing is, leidt beneficiaire aanvaarding door één van de kinderen niet tot het verplicht volgen van de vereffeningsprocedure. Dit is alleen anders als de langstlevende echtgenoot beneficiair heeft aanvaard.

Wij hopen dat je nu een duidelijker beeld hebt over wat beneficiair aanvaarden inhoudt.