Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Aanbiedingen

Bouwen van een randbeveiliging

Om veilig op een plat dak te kunnen werken, is het bouwen van een doeltreffende randbeveiliging van het dak noodzakelijk, aangezien op de daken in de zeldzaamste gevallen vaste verankeringspunten voor persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn. Bovendien moet bij het werken met lijnen en valbeveiligingssystemen een zekere mate van oefening en opleiding aan de werknemers worden gegeven.

Voor daken met borstweringen wordt een 2-delige bescherming bestaande uit een heup- en kniereling aanbevolen, die valpartijen vanaf een plat dak of een hoger gelegen plaats doeltreffend voorkomt.

Voor daken zonder borstwering is meestal een 3-delig valbeveiligingssysteem vereist, bestaande uit een heup- en knierailing en een voetplank aan de onderzijde.

Om de systemen veilig, doeltreffend en zonder beschadiging van de dakbekleding op het platte dak te kunnen opstellen, worden de leuningstaanders met ballastgewichten vastgezet. Volgens DIN EN 13374 moet een piekbelasting van 300 kg op het hoogste punt van de reling doeltreffend worden beveiligd. Afhankelijk van de staat van de dakbekleding is het raadzaam er zo nodig bouwbeschermende matten onder te leggen.

Bouwen van een randbeveiliging voor iedereen een veilige situatie

Of het nu gaat om arbeiders, architecten of bouwvakkers – iedereen die zich op de bouwplaats bevindt, wordt daar blootgesteld aan diverse gevaarlijke situaties, daarom is het bouwen van een randbeveiliging zeer belangrijk. Om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te houden, is het beveiligen van een bouwplaats van groot belang.

Alomvattend denken over veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid is een topprioriteit op de bouwplaats en daar speelt randbeveiliging een belangrijke rol in. Maar wat betekent dat precies? Met welke aspecten moet je rekening houden om ervoor te zorgen dat je veilig bent op de bouwplaats?

Wat is veiligheid op de bouwplaats?

Veiligheid op de bouwplaats verwijst naar alle maatregelen die worden genomen om alle bouwarbeiders te beschermen tegen arbeidsongevallen of beroepsziekten. Wat zo kort kan worden samengevat, is in detail een zeer verstrekkend onderwerp.

Op de bouwplaats zijn er voortdurend veranderende arbeidsomstandigheden en eisen. Alleen al door de wisselende weersomstandigheden moeten alle betrokkenen zich dagelijks aan de werkomgeving aanpassen. Daarbij komen bijvoorbeeld nog het werken op hoogte en de tijds- en tijdsdruk. Machines en zware of logge materialen vergen een grote fysieke inspanning en brengen het risico van ongevallen met zich mee.

De gebruikte arbeidsmiddelen en procedures kunnen verschillende risiconiveaus inhouden. Beschermingsmiddelen, plannen en maatregelen om deze gevaren te vermijden dragen in belangrijke mate bij tot de veiligheid. Werknemers moeten ook in staat zijn om zelf mogelijke bronnen van gevaar te herkennen. Regelmatige opleiding verschaft de nodige kennis en toepasselijke ervaring.

 

Een goede organisatie en bescherming van de bouwplaats zorgen voor een goede veiligheid op de bouwplaats. Dit omvat niet alleen de bouwplaats zelf, maar ook toegangswegen en belemmeringen voor het openbaar verkeer.

Om achteraf te kunnen bewijzen dat je al deze voorzorgsmaatregelen hebt genomen, moet je ze vanaf het begin op een juridisch veilige manier documenteren.

Wat is het belang van veiligheid op de bouwplaats?

Gezonde werknemers zijn niet alleen gemotiveerder: je kunt met hen ook betrouwbaarder plannen. Tijds- en kostenkaders kunnen dan nauwkeuriger worden nageleefd, wat het succes van het project rechtstreeks ten goede komt.

Er zijn verschillende wettelijke voorschriften uitgevaardigd om arbeidsongevallen en beroepsziekten bij werknemers te voorkomen:

Wet op de gezondheid en veiligheid op het werk: dient ter verbetering van de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van werknemers op het werk.

Verordening inzake werkplekken: regelt de veiligheid van werkplekken en verkeerswegen op bouwplaatsen.

Verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid: beoogt een grotere veiligheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen.

Bouwplaatsverordening: beoogt de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van de werknemers op bouwplaatsen te verbeteren.

Ongeacht de wettelijke voorschriften moet een hoog niveau van veiligheid op de bouwplaats ook altijd in jouw belang zijn. De genomen veiligheidsmaatregelen dienen om de gezondheid en de prestaties van je werknemers en, last but not least, jezelf te vrijwaren.