Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Financieel

Een accountant is iemand die financiële overzichten opstelt

Een accountant is iemand die financiële overzichten opstelt zoals crediteuren-, winst- en verliesrekening, balans enz., belastingaangelegenheden, boekhoudsoftware, boekhouddiensten, enz. Accountants worden vaak “boekhoudprofessionals” genoemd omdat hun belangrijkste focus ligt bij het opstellen van financiële rapporten. Ze kunnen in dienst zijn van een individueel bedrijf, kleine bedrijven, grote bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, banken, advocatenkantoren, adviesbureaus, accountantskantoren, pr-bureaus, reclamebureaus, marketingbureaus, productiebedrijven, dienstverleners, adviseurs, onafhankelijke contractanten, enz.

De term ‘Accountant’ wordt gebruikt sinds ten minste 1833 toen het voor het eerst werd genoemd in het jaarverslag van het United States Census Bureau:

Het woord ‘accountant’ is afgeleid van twee Latijnse woorden; de ene betekent “rekening houden” en de andere betekent “een recordhouder”. Bekijk hier https://harvestfinance.nl/ account in AmersfoortHet betekent dat de persoon een register bijhoudt van alle transacties die gedurende het jaar zijn gedaan. Dit omvat het bijhouden van contante ontvangsten en betalingen, voorraadniveaus, verkoopcijfers, winsten en verliezen, uitgaven, activa, passiva, meerwaarden en verliezen, uitbetaalde dividenden, verdiende rente, enz.

In sommige landen zijn er verschillende soorten accountancykwalificaties beschikbaar. In Australië kunnen accountants bijvoorbeeld een Certified Practicing Accountant-kwalificatie behalen.

Boekhouden wordt ook wel boekhouden genoemd. Boekhouders houden gegevens met betrekking tot financiën bij en stellen op basis van die gegevens financiële rapporten op. Deze omvatten grootboek, dagboeken, proefbalansen, winst- en verliesrekeningen, bankafstemmingen, salarisjournaalposten, enz.

Een registeraccountant is een professional met een erkende kennis en kunde die hem in staat stelt om binnen bepaalde grenzen zelfstandig te oefenen.

 

Chartered Accounting Institute – CAI is een wereldwijde vereniging die wereldwijd meer dan 50.000 leden vertegenwoordigt. Haar missie is om excellentie te bevorderen door middel van onderwijs, onderzoek, belangenbehartiging en samenwerking.

Chartered Financial Analyst – CFA® is de belangrijkste investeringscertificering die wordt toegekend door de prestigieuze Association for Investment Management and Research. Om in aanmerking te komen, moeten kandidaten slagen voor vier examens over fundamentele concepten in financiën, waaronder waardering, portefeuillebeheer, derivaten, risicoanalyse, corporate governance, economie, statistiek, ethiek en meer. Kandidaten kunnen deze tests online of via computersimulatie afleggen.

Chartered Global Management Accountant – CGMA is een aanduiding die wordt verleend aan personen die blijk geven van bekwaamheid in het beheren van complexe organisaties en projecten in meerdere rechtsgebieden.

Chartered Insurance Professional – ChIP is een wereldwijd erkend verzekeringsberoep dat haar leden de verzekering geeft dat ze voldoen aan