Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Aanbiedingen

Een bhv-cursus voor jouw werknemers

Volgens de arbeidsomstandighedenwet zijn er een aantal BHV-taken zoals:

  • Eerste hulp;

  • Het bestrijden en bevatten van branden en dergelijke;

  • Het waarschuwen en evacueren van werknemers die aanwezig zijn.

 

Bhv’ers zijn werknemers die bij een bepaalde gebeurtenis zoals een brand de eerste hulp verlenen. De werkgever is verplicht om sommige werknemers op te leiden, zodat ze correcte eerste hulp kunnen bieden bij ongevallen. In alle gevallen moet er een Bhv’er op het bedrijf aanwezig zijn, zodat als iemand ziek is, d’r altijd een bhv’er aanwezig is.

Zoals eerder gezegd heeft de werkgever een aantal taken te vervullen, zodat de bhv’ers hun werk goed kunnen uitvoeren. Zo moet een bhv’er over de juiste uitrusting beschikken. Een bhv’er moet al de werknemers informeren wat er gebeurt in bepaalde noodsituaties. Noodhulp is bedoeld om de gevolgen van werkgerelateerde risico’s in het bedrijf te beperken. Risico’s zijn bijvoorbeeld brand of een werknemer die een hartaanval krijgt. De regels komen tot stand tussen de werkgever en werknemers. 

Elke werkgever is verplicht er voor te zorgen dat er genoeg responscapaciteit voor noodgevallen is binnen zijn of jaar bedrijf. Die capaciteitsvereiste wordt bepaald door risico indicatie te ontwerpen. Hierin worden bijvoorbeeld zaken meegenomen als de branche, hoeveelheid werknemers en de locatie van het bedrijf. Het kan ook zijn dat er meerdere bhv’ers nodig zijn binnen het bedrijf, zij moeten worden opgeleid met een of meer ‘noodtaken’

Voor een bhv cursus kan je het best bij Westpoort kijken, zij hebben de kennis en expertise in huis om bhv’ers binnen jouw bedrijf op te leiden. Daarnaast bieden ze ook andere cursussen aan zoals een vca cursus.

 

Voor meer info : Bezoek de bron van dit bericht