Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Dienstverlening

Een werknemer en het verzuim

Het kan voorkomen dat een werknemer verzuim heeft van het werk. Dit wil zeggen dat hij of zij zich momenteel niet meer begeeft op de werkvloer. De aanleiding hiervan kan zijn dat er een ziektegeval is, ongeval of door persoonlijke omstandigheden. Er zijn twee soorten verzuim die je kan verdelen in een kortdurend verzuim en zoals je al zal denken ook een langdurig verzuim. Bij verzuim kan het mogelijk zijn dat de arbodienst ingeschakeld wordt om te adviseren wat er mogelijk gedaan kan worden, zodat de werknemer zo snel mogelijk weer op de werkvloer zal zijn. Bij het kortdurende verzuim is de werknemer maximaal acht dagen afwezig. Het kan zijn dat hij of zij een griepje heeft opgelopen, wat bij iedereen wel eens kan gebeuren. Bij dit kortdurende verzuim hoeft geen arbodienst ingeschakeld te worden, omdat deze variant meestal afgehandeld wordt tussen de werkgever en werknemer. Het kan wel voorkomen dat een werknemer veel vaker en sneller achter elkaar kortdurend verzuim heeft aangevraagd. In deze gevallen kan er wel voor gekozen worden om een arbodienst in te schakelen, om toch eens te gaan kijken wat er aan de hand kan zijn. Mocht de werknemer langer dan 8 dagen ziek zijn of niet op het werk kunnen komen, dan is er sprake van een langdurig verzuim. Bij dit soort gevallen wordt er door de werkgever en werknemer gekeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de werknemer zo snel mogelijk weer gezond op de werkvloer kan komen. Hierbij wordt dan een vast stappenplan gebruikt die valt onder de Wet Verbetering Poortwachter. In het ergste geval kan de werknemer in een outplacement terecht komen als blijkt dat de werkzaamheden niet optimaal zijn voor de gezondheid. Er wordt dan gekeken door middel van begeleiding en advies naar de eventuele nieuwe mogelijkheden voor een werkplek. Het is prettig dat de werknemer dit niet helemaal alleen hoeft te doen, want dat werkt niet echt optimaal mee min het herstel.

Voor meer info : Bezoek de bron van dit bericht