Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Rechten

Hoe blijf je als ondernemer mee met de regelgevingen?

Voor ondernemers is het soms niet eenvoudig om op de hoogte te blijven van alle wet- en regelgeving die er gelden in de sector. Dat is wel belangrijk want het bedrijf en alle administratie van het bedrijf moeten aan die regels voldoen. Het kan als ondernemer dus wel moeilijk worden om met alles in orde te blijven. Voor veel ondernemers is het sowieso al logisch dat ze amper vrije tijd hebben en al hun tijd in hun bedrijf steken. Vaak nemer ze veel taken op zich, ze doen zowel de inkoop en bestellingen bij leveranciers, de administratie van het personeel, het contact met klanten en draaien daarnaast vaak ook gewoon mee in de zaak. Dan is er vaak niet al te veel tijd meer om mee te blijven met alle regels en wetgevingen. Maar dat kan gelukkig opgelost worden!

Cao

Cao’s kunnen ondernemers al eens behoorlijke stress bezorgen. Een cao, oftwel collectieve arbeidsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers en werknemers waarin afspraken beschreven staan over de arbeidsvoorwaarden in een bepaalde sector. Die afspraken kunnen zijn omtrent de lonen, betaling van overwerk, toeslagen, werktijden, contracten enzovoort. Om aan alle afspraken te voldoen, kan de ondernemer een consultant inschakelen. Die consultant is op de hoogte van alles wat er in het cao beschreven staat, bij de bouw is dat bijvoorbeeld het cao bouw, en zal zorgen dat de onderneming het correct toepast.

WKR tool

In 2015 ging de WKR of werkkostenregeling officieel van start. De WKR werd opgesteld om één collectieve regelgeving te hebben waarin alle regels rond vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers gebundeld worden. Want ervoor was er een grote wirwar van regels die te ingewikkeld was geworden, de oplossing daarvoor was dus de WKR. Met de WKR tool kunnen werkgevers helpen met de registratie en administratie rekeninghoudende met de nieuwe regels.

Voor meer info : Bezoek de bron van dit bericht