Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Financieel

Hoe kunt u uw vermogensrendementsheffing zo laag mogelijk houden?

Hoe kunt u uw vermogensrendementsheffing zo laag mogelijk houden?

Hoe meer vermogen u bezit, hoe meer belasting u betaalt in Nederland. Onder uw vermogen wordt verstaan, uw bezittingen minus uw schulden. De belasting die u betaalt over het vermogen in box 3 is de vermogensrendementsheffing, dit is een heffing over een fictief rendement. Er wordt aangenomen dat u uw vermogen kunt gebruiken om daarmee een bepaald rendement te behalen. Over dit veronderstelde rendement wordt een belasting geheft van 30%.

 

Heffingsvrije vermogen

Belangrijk om te benoemen is dat niet uw gehele vermogen in box 3 wordt belast. In 2021 is de eerste €50.000 van uw vermogen vrijgesteld van belasting. Voor 2022 zal dit vrijgestelde vermogen verder verhoogt worden naar €50.650. Een ieder die groen spaart of groen belegt heeft recht op een extra vrijstelling van vermogen. Deze extra vrijstelling zorgt ervoor dat u een vermogen van €60.429 (2021) vrij kan stellen van belasting. Hoe hoger uw heffingsvrije vermogen, hoe minder belasting u hoeft af te dragen.

 

Groen sparen

Met groen sparen wordt bedoeld het spaargeld wat op een zogenoemde groene spaarrekening wordt geplaatst, dit vermogen wordt door een erkende groene instelling (veelal een bank) dan voor minimaal 70% geïnvesteerd in duurzame projecten. Hiermee wordt er door de overheid gestimuleerd om de geldstroom naar duurzaamheid te laten toenemen. Deze vorm van sparen levert u in eerste instantie vaak minder rente op dan op een regulier spaarrekening, maar u maakt hiermee wel bewust de keuze om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Momenteel is de rente op een groene spaarrekening in de meeste gevallen negatief. Hetgeen wat hier tegen op weegt is het extra vermogen wat u kan vrijstellen van belasting. Daarnaast krijgt u dan ook een korting op uw inkomstenbelasting.

 

Groen beleggen

Groene beleggingen zijn beleggingen in groenfondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. De overheid kan een groenverklaring afgeven aan bepaalde projecten die bijdrage aan een duurzamere wereld. In enkel projecten met deze verklaring wordt belegt door groenfondsen. Zoals eerder vermeld, wanneer u groen belegt, kan u de vermogensrendementsheffing gedeeltelijk ontlopen.

 

Overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Wanneer u spaart voor een uitvaartverzekering of premie betaal voor een overlijdensrisicoverzekering, kunt u ook aanspraak maken op een hoger heffingsvrij vermogen.

 

Pensioengerechtigde leeftijd

Tot slot, kunt u ook beroep doen op een hoger heffingsvrij vermogen, wanneer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hierbij komt u dan mogelijk in aanmerking voor ouderentoeslag, wat er voor zorgt dat u meer vermogen mag vrijstellen van belastingheffing.

https://www.scildon.nl/vermogensopbouw/wat-is-vermogensrendementsheffing/