Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Bedrijven

Medewerkerstevredenheidsonderzoek in uw bedrijf?

Bent u van plan een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren? Een goed idee! Zo kan u uw medewerkers benutten voor een succesvollere organisatie. De werknemers maken voor een bedrijf het verschil voor succes, dat wanneer ze zich goed voelen op hun werkplek en goed in hun vel zitten.  Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft inzicht op allerlei vlakken, het peilt naar de attitude van medewerkers over hun werk en het plezier in hun werk, allerlei aspecten ervan zoals het verloop, de productiviteit, hun collega’s en leidinggevende, maar ook persoonlijke zaken zoals stress, werkdruk, veiligheid en ziekteverzuim. De attitude die de werknemer hierover heeft, wordt gevormd door concrete ervaringen, dit kunnen successen zijn of juist teleurstellingen. Wanneer de medewerker een positieve attitude heeft ten opzichte van de organisatie, zal hij zich meer betrokken voelen met het werk dat hij er doet en de organisatie zelf, wat tot betere prestaties leidt.

Een MTO bestaat meestal uit online vragenlijsten, deze dienen te worden ingevuld door de werknemer, uiteindelijk kijgt het management dan de resultaten. De resultaten laten het management toe meer inzicht te krijgen in wat de werknemers belangrijk vinden, wat topics zijn binnen de organisatie en wat de werknemers blij maakt en wat stress veroorzaakt.

Essentieel om een MTO te doen slagen, is dat er een hoge respons is. Als amper 20% van de werknemers het MTO invult, kan de uitslag niet erg representatief genoemd worden. Ook bestaat de kans dat het net de werknemers zijn die ontevreden zijn over iets dat het onderzoek invullen, want mensen hebben algemeen sneller de neiging hun mening te geven over iets dat ze slecht vinden, dan iets dat ze goed vinden. In dat geval krijg je een vertekend beeld.

Na een MTO met een hoge respons, kan het management aan de slag om te zien wat ze kunnen verbeteren, binnen de organisatie en voor elke werknemer zelf, misschien kan een werknemer bijvoorbeeld geholpen worden met een loopbaancoach.

Voor meer info : Bezoek de bron van dit bericht