Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Zakelijke dienstverlening

outplacement naar een nieuwe baan

Wanneer u ervaart dat uw levenskoers door hoge golven en stormen averij heeft opgelopen en u de horizon even niet meer scherp op het netvlies ziet, laat Werkcontact u dan helpen met het hervinden van uw kracht en levenslust.

Naast aandacht voor de emotionele en mentale situatie richten wij ons in eerste instantie vooral op het fysieke herstel. Dat is niet zo vreemd, want chronische stress betekent een aanslag op de gezondheid en een ontregeling van het immuunsysteem, de energiehuis-houding, de hormoon- en stofwisselingsbalans.

Na een analyse van het burnout stadium wordt op basis van een intakegesprek en een energiescan een persoonlijk behandelplan opgesteld. Dit behandelplan kent 4 stappen. Bij de uitvoering hiervan worden adviezen verstrekt over voeding, beweging, mineralen en voedingssupplementen en wordt ingespeeld op de factoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de burnout. De karakterstructuur, valkuilen, (oude) patronen, omgevingsfactoren e.d. komen daarbij aan bod. Tot slot wordt de aandacht gericht op het (her)vinden van de persoonlijke doelen en het (leren) behouden van de energie, zodat een terugval in de toekomst wordt voorkomen.

De praktijk leert dat onze specifieke aanpak het herstel zeer bespoedigt.

Mocht een terugkeer in de oorspronkelijke functie geen optie meer zijn dan kan naadloos worden overgestapt op een ander kernproduct van Werkcontact: outplacement naar een nieuwe functie bij een andere werkgever.

Door de uitvoering van enkele testen worden uw persoonlijke mogelijkheden en kernkwaliteiten helder naar voren gebracht. Deze “basisingrediënten” dragen met de gesprekken die over uw talenten (kernkwaliteiten), uw competenties, uw (oude) patronen, valkuilen en persoonskenmerken glashelder bij aan het verkrijgen van het gewenste inzicht in uw beroepskeuzerichting en door u te volgen loopbaankoers, tot een op u toegespitste Persoonsanalyse- en Beroepskeuzeprofiel samengevoegd.

Daarna begint het echte zoekwerk. Op elke door u en Werkcontact uitgeselecteerde vacature wordt uw CV zodanig toegespitst, dat een mogelijk nieuwe werkgever u wel voor een gesprek moet uitnodigen. Een strategie om aan passend werk te komen wordt opgesteld. Netwerken worden onderzocht, gebouwd en gebruikt. Zodra dat gebeurt wordt u door middel van gesprekstraining en een rollenspel goed voorbereid. Bij het sollicitatieproces naar een nieuwe thuishaven wordt u gedegen begeleid.

https://www.outplacementverzekering.nl