Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Bedrijven

Waar kan een psycholoog je mee helpen?

Waar kan een psycholoog je mee helpen?

Een psycholoog kan de helpende hand bieden op het moment dat je er zelf niet meer op eigen kracht uit komt. Dit kan gebeuren door een druk leven of onvoorziene voorvallen, bijvoorbeeld bij het verlies van dierbare(n). Psychologische hulp is niet hetzelfde als standaard dienstverlening. Waar een monteur zijn gereedschapskist heeft, gebruikt de psycholoog zijn patiënt als gereedschap. Bij psychologische hulp is het namelijk de patiënt die zichzelf als het ware oplapt, de psycholoog helpt hierbij en zorgt er voor dat het proces in goede banen wordt geleid.

In het vakgebied psychologie bestaan er een hoop verschillende leerwegen, met elk hun eigen technieken, modellen en methoden. Door middel van kennis en ervaring kan een psycholoog houten een mix van technieken gebruiken, welke het beste op jou afgestemd zal zijn.

Er zijn een aantal gebieden waar een psycholoog hulp op kan verlenen. Ten eerste kan de psycholoog amersfoort je kennis verschaffen over je probleem. Wanneer je zelf niet weet wat er aan de hand is, kan dit een eng gevoel geven. Wanneer een expert je hierover uitleg kan verschaffen kan dit erg geruststellend werken. Hiernaast kan een psycholoog een extra perspectief bieden. Wanneer je over jouw leven praat, is de kans groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dit komt omdat je alles zelf meemaakt, en jouw gevoelens ook een grote rol spelen. Wanneer je dit bespreekt met een onafhankelijke partij, de psycholoog, wordt het probleem vanuit een andere invalshoek bekeken en dit kan soms nieuwe perspectieven bieden.

Een psycholoog zal je ook met jezelf confronteren. Niemand is perfect, echter is het soms lastig om van jezelf je ‘zwakheden’ te leren kennen. Een psycholoog kan je hierbij een spiegel voorhouden, om zo jezelf als persoon te verbeteren. Op deze manier kun je ook minder snel tegen problemen aan lopen, omdat je hierop van te voren kan anticiperen door je bijvoorbeeld wat anders op te stellen.

Voor meer info : Bezoek de bron van dit bericht