Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Zakelijk

Waarom kiezen voor een cursus ondernemingsraad?

Waarom kiezen voor een cursus ondernemingsraad?

Inmiddels zijn bedrijven met meer dan vijftig medewerkers wettelijk verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Een ondernemingsraad komt regelmatig samen om algemene zaken te bespreken binnen het bedrijf. Denk aan onderwerpen als de sfeer binnen het bedrijf, arbeidsomstandigheden en verdere personeelsbelangen. Toch komt het vaak voor dat deze vergaderingen niet naar wens verlopen. Leden praten bijvoorbeeld langs elkaar heen en uiteindelijk komt er niks nuttigs uit (na afloop) voor het personeel en daar draait het juist om. Een cursus ondernemingsraad helpt deze vergaderingen juist effectief te laten verlopen. Wat deze cursus precies inhoudt en wat de voordelen ervan zijn, is te lezen in deze blog. 

Wat houdt een ondernemingsraad cursus precies in?

Vaak wordt voor de cursus eerst de huidige stand van zaken in kaart gebracht binnen de ondernemingsraad. Dit om een specifieke situatie te schetsen. Het maakt daarbij niet uit of de ondernemingsraad al jaren bestaat of pas net een tijdje is opgericht. Er zijn namelijk verschillende soorten trainingen. Er kan gekozen worden voor een training op maat, een basiscursus, training voor nieuwe OR leden, etc. Dit ligt geheel aan de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. De training zorgt ervoor dat alle belangrijke zaken op tafel worden gelegd, daarna wordt de vraag “Hoe goed doen we het als OR?” beantwoord. Het beantwoorden van deze vraag is niet altijd even eenvoudig, maar dat is juist het startpunt van verbetering. De trainingen leggen meerdere mogelijkheden voor en u krijgt praktische tips mee voor in de toekomst. 

Wat zijn de voordelen van deze cursussen?

Het eerste voordeel is dat er cursussen zijn voor iedere ondernemingsraad. Het maakt niet uit of de ondernemingsraad nieuwe of ervaren leden heeft, ieder heeft baad bij een van de cursussen. De cursussen hebben allemaal een basis plan, maar als er bepaalde vragen zijn vanuit een ondernemingsraad zelf die beantwoord moeten worden is dat natuurlijk het hoofdonderwerp. De cursus haakt in op elementen als effectief vergaderen, kwaliteiten van ieder individu, doelstellingen bepalen, teambuilding, communicatie naar het personeel toe, etc. U krijgt dus gemakkelijk inzicht in de huidige stand van zaken binnen het OR, begeleiding en advies, ondersteuning bij een vraagstuk en tot slot hoe de ondernemingsraad zo efficiënt mogelijk ingericht kan worden.

Hoe kies ik een OR-cursus?

Zoals eerder benoemd zijn er verschillende soorten ondernemingsraad cursussen. Wij adviseren een basiscursus OR, zodra een ondernemingsraad net is opgericht. Toch zijn ervaren leden ook van harte welkom, omdat zo de ervaringen en kennis gedeeld kunnen worden met elkaar. Een basiscursus OR vormt de basis voor het effectief functioneren van de medezeggenschap. Eerst vindt er een voorgesprek plaats en vervolgens wordt er op basis van dat gesprek een programma gemaakt voor de cursus. Dit is belangrijk, omdat het zo zichtbaar wordt waar de huidige knelpunten zitten. Een aantal basis onderwerpen die langskomen in de training zijn uitwisselen van verwachtingen, samen opstellen van een nieuw en innovatief werkplan en er wordt vastgesteld wat de taakverdeling en werkwijze is. 

 

https://www.tri-plus.nl/ondernemingsraad-tri-plus/