Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Rechten

Wat is de gemiddelde uitkering bij planschade?

Wat is de gemiddelde uitkering bij planschade?

Bent u bang dat uw woning minder waard wordt door de plotselinge aanleg van een snelweg? Of besluiten de buren opeens hun woning te verbouwen waardoor uw vrije uitzicht is verdwenen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor planschade. Dit is een financiële tegemoetkoming van de overheid of de gemeente ter compensatie van de schade of waardevermindering van uw woning. 

Wanneer er afgeweken van het bestemmingsplan en u vindt dat u recht heeft op een vergoeding voor de opgelopen planschade kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Vervolgens wordt er beoordeeld of u recht heeft een planschadevergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van hoe zwaar de planschade ingeschat wordt. Over het algemeen geldt:

  • Lichte planschade: 2 – 3% van de waarde van de planologische maatregel,

  • Middelzware planschade:5% van de waarde van de planologische maatregel,

  • Zware planschade: 7 – 10% van de waarde van de planologische maatregel,

  • Extreme planschade: > 10% van de waarde van de planologische maatregel.

Wanneer wordt er gesproken over planschade?

Er gesproken over lichte planschade wanneer één of twee schadefactoren in een niet al te ingrijpende mate voorkomen. Wanneer er meerdere schadefactoren en minstens één dominante bestaan, wordt er gesproken over middelzware planschade. Extreme planschade met vergoedingen van 10% of hoger worden in de praktijk nauwelijks uitgekeerd, enkel in het geval van directe planschade.

Om in aanmerking te komen voor een planschadevergoeding moet u duidelijk aangeven om welke planschade het gaat en de gevraagde tegemoetkoming duidelijk onderbouwen. Daarnaast komt u niet in aanmerking als u al wist of had kunnen weten van de bouwplannen voordat u uw woning of grond kocht. Het is daarom heel erg belangrijk om goed door te vragen naar de bouwplannen en het bestemmingsplan bij de aankoop van uw woning of grond. Er wordt al snel gezegd dat u van de wijzigingen op de hoogte had kunnen zijn.

https://www.das.nl/wonen/planschade