Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Aanbiedingen

Wie zoekt een persoonlijk grafmonument?

ANALSYE grafmonumenten MARKT

Succesvolle dienstverlening begint bij het kennen en analyseren van de klant en zijn (potentiële) wensen. We willen mensen die een dierbare verloren hebben de mogelijkheid van een persoonlijk grafmonument aanbieden. Een persoonlijk grafmonument is speciaal voor de nabestaanden ontworpen.

 

Een grafmonument bestaat uit:

 1. Grafzerk (liggende deel)
 2. Grafsteen (staande deel)
 3. Graf accessoires (toegevoegde grafkunst)

 

Gebruikte materialen bij grafkunst en gedenktekens zijn:

 1. Roestvaststaal RVS of inox
 2. Cortenstaal Corten of geroest staal
 3. Glas
 4. Steen
 5. Brons

 

Verschil in gedenktekens

Memorabel Afscheidsmonumenten onderscheidt zich door

 1. unieke en persoonlijke grafkunst
 2. grafontwerpen komen tot samen met familie en nabestaanden
 3. ontwerp voor graf wordt als mock-up model op ware grootte gemaakt
 4. grafkunst en grafaccessoires als vingerafdruk, handafdrukken, en voetafdrukken
 5. grafaccessoires als hartjes, vlinders, vogeltjes, bloemen van glas en RVS
 6. het maken van het gedenkteken, grafmonument, grafsteen of grafzerk in Nederland
 7. Tijdens de uitvoering komen nabestaanden naar het grafkunst object kijken
 8. Nabestaanden werken actief mee aan het grafmonument
 9. Het plaatsen op de begraafplaats of kerkhof gebeurt met de nabestaanden
 10. Na afloop ontvangen nabestaanden een boekje waarin het proces van het ontwerpen en maken van het grafmonument met foto’s en teksten is vast gelegd.

 


Grafkunst van RVS

Projectplan uitvaart en grafstenen markt

Om deze producten goed in de markt te zetten is een projectplan nodig.

Om tot een goed projectplan te komen gaan we planmatig werken. Stap voor stap verzamelen we een hoeveelheid kennis over onze dienstverlening (persoonlijke grafmonumenten voor nabestaanden)  en de mark (algemene grafstenen door grote leveranciers met een meer onpersoonlijke aanpak DenHollandsche grafstenen, Eijgelaar Natuursteen, Cuperus gedenken) waarin die plaats heeft, een hoeveelheid die we straks trachten terug te brengen tot de kern van de zaak (‘kernproblemen’).

 

FASE NUL: missie

Formuleer de missie van de organisatie, Memorabel Afscheidsmonumenten

 

FASE 1a: situatieanalyse: waar staan wij?

 

Markt

– wat is de markt waarin we ons begeven

– hoe groot is de markt

– hoeveel concurrenten zijn er

– wat is hun marktaandeel

– zijn er nieuwe ontwikkelingen in markt en daarbuiten (bv politiek)

– zit er nog groei in de markt

 

Dienst

– welke instrumentele eigenschappen heeft onze dienst (vorm, bediening, duurzaamheid, effectiviteit, garantie op succes, etc)

– wat voegt onze dienst toe

– is er een emotionele betekenis, zo ja welke

 

Prijs

– wat kost onze dienst

– wat kosten vergelijkbare diensten van concurrenten

– speelt de prijs een rol in de concurrentie

– is prijs belangrijk voor de communicatie

 

Plaats

– waar is onze dienst (allemaal) verkrijgbaar

– via welke kanalen verspreiden we informatie hierover

– vergelijk deze twee punten met de concurrentie

– is plaats belangrijk voor de communicatie

 

Communicatie

– wat is er tot nu toe aan PR gedaan

– hebben we ons gepositioneerd

– hoe doen anderen dat

 

Klant

– wie is dit

– wat betekent onze dienst voor hem (functioneel en/of emotioneel)

– hoe gebruiken ze onze dienst, wat gebeurt ermee

– welke problemen hebben ze ermee

– hoe beslist de klant over inhuren van onze dienst en hoe sterk is de informatiebehoefte daarbij

-kent de klant andere vergelijkbare dienstverleners

 

 

 

FASE 1b: probleemanalyse: waarom staan wij daar?

 

Interpretatie van fase 1a.

Alles terugbrengen tot bondige probleemstellingen.

 

Gebruik SWOT analyse (‘swotten’):

S: wat zijn interne sterke punten

W: wat zijn interne, zwakke punten

O: wat zijn externe kansen

T: wat zijn externe bedreigingen

 

FASE 2: doelplanning: waar willen wij naartoe?

 

Klanten

– welke termen omschrijven doelgroep het beste en isoleren deze van andere groepen

Gedrag

– veel of weinig gebruik

– regelmatig of onregelmatig

– wel eens of nooit geprobeerd

– manier van gebruik

Verwachtingen

– behoeften ten aanzien van onze diensten

– attitude ten aanzien van onze diensten

Kenmerken persoonlijkheid

Klant

– relevante demografische, sociaal economische variabelen (regio, welstand, opleidingsniveau e.d.)

– relevante psychosociale kenmerken (sociale types, trendgevoelig, contactgevoelig, ideeënacceptatie)

– attituden, opinies, interesses

-mediagedrag (wat leest of kijkt men)

 

FASE 3: middelenplanning: hoe komen wij daar?

 

Welke marketingmiddelen zetten we in (en op welke wijze doen we dat)

 1. plaats/distributie

Voor welke van de bovengenoemde middelen maken we een beleidsplan

Marketingcommunicatie helpt ons op weg

– maak in latere fase, na deze analyse als geheel, een marketingcommunicatieplan

 

FASE 4: controle: komen wij er ook?

 

Leiden de beoogde inspanningen tot de gewenste doelen?

 

Conclusie

Nabestaanden zijn op zoek naar een uniek gedenkteken en zoeken geen dertien in een dozijn grafsteen die uit China of India komt. We onderscheiden ons door een echt persoonlijke aanpak, oprechte interesse, geen haast en diepgaande gesprekken waarin emoties de ruimte krijgen. Hierdoor kan echt persoonlijke grafkunst ontstaan die voor nabestaanden van grote persoonlijke waarde is. Die helpt bij het verwerken van verlies en rouwverwerking.

 

Jeroen Stok 

Memorabel Afscheidsmonumenten 

Moezelstraat 72 

8226 LB Lelystad 

www.memorabel.nl/

info@memorabel.nl  06-49 351 338

 

 

 

Memorabel Afscheidsmonumenten

Memorabel Afscheidsmonumenten helpt nabestaanden met persoonlijke gedenktekens en grafmonumenten van RVS, glas en cortenstaal. Alle grafmonumenten zijn eenmalig en uniek. Alles wordt in Nederland gemaakt door vakmensen. Nabestaanden zijn welkom om tussendoor te komen kijken.

 

#grafsteen, #graf, #grafzerk, #begraafplaats, #kerkhof, #uitvaart, #grafmonument

 

contact met grafkunstenaar
https://www.memorabel.nl