Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Industrie

WIK’s opstellen

Ieder bedrijf moet veilig werken. Immers staan veiligheid van uzelf en uw medewerkers altijd voorop. Om dit te kunnen doen, moeten bedrijven aan regelgeving voldoen. Dit is zeer belangrijk. Het gaat om zowel Nederlandse als Europese wetgeving. Zo zijn werkplekinstructiekaarten ook verplicht. Maar welke info moet allemaal op een WIK staan.

Werkplekinstructiekaart

Zaken als gevaar, gezondheidsrisico’s, benodigde PBM’s en samenstellingen worden op een werkplekinstructiekaart aangegeven. Het is van belang dat deze WIK’s beschikbaar zijn voor uw werknemers. Hieruit kunnen zij al hun informatie omtrent veilig werken onttrekken. Tevens kunnen werkplekinstructiekaarten worden gebruikt in tijden van nood. Op de WIK staat oof de ufi-code. Deze code kunt u verstrekken aan het antigifcentra, wanneer er een ongeval heeft plaats gevonden op de werkplek. Zo kunnen zij de samenstelling en de gevaren achter de stof herleiden. Hierdoor dragen werkplekinstructiekaartenop een nog breder vlak bij aan de veiligheid van uw werknemers.

De VIB Fabriek

Bent u op zoek naar een bedrijf dat u kan helpen bij het maken van een werkplekinstructiekaart, d.w.z. een instructiekaart die precies beschrijft hoe u met gevaarlijke stoffen moet omgaan? Neem dan een expert zoals de VIB Fabriek in de arm. Zij zijn gespecialiseerd in het voorbereiden, maken en vertalen van werkplekinstructiekaart op de werkplek.

https://www.devibfabriek.nl/werkplekinstructiekaart/