Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Financieel

Ondernemingsplan laten schrijven

Vraagt de financier u om een ondernemingsplan ?

Laat ons deze voor u vervaardigen.

Wij schrijven voor u een compleet rapport inclusief de financiële sectie en begeleiden u bij financiering. De ondernemersplannen welke wij schrijven hebben naast marktonderzoek en de marketing mix ook een Swot-analyse, missie, visie, strategie en een financieel hoofdstuk. Deze omvat de openingsbalans na kredietverlening,de exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen voor de komende 3 jaar per maand en de eindbalans.

Ook aan uw makelaar kunt u het ondernemingsplan presenteren als u interesse heeft in een bepaald object. Wij slagen altijd bij de makelaar met onze ondernemingsplannen.

Wij zijn een van de weinige schrijvers van hoogwaardige bedrijfsplannen. Zo bent u er zeker van dat u een hoogwaardig rapport verkrijgt welke voldoet aan de eisen van de bank, de gemeente, de makelaar of private investeerders. We analyseren de trends in uw markt, onderzoeken de stengths, weaknesses, opportunities en threats van uw idee en stellen de balansen en financiele projecties op. Nadat wij het ondernemingsplan na 7 dagen hebben opgeleverd kunt u het gehele rapport doornemen voor uw eventuele suggesties. 2 dagen later komen we met een definitief rapport. Onze clienten zijn altijd tevreden met het definitieve rapport.

Maatwerk

De businessplannen welke wij schrijven zijn maatwerk, volledig vervaardigd naar de eisen van onze client en financier. U kunt met ons afspreken op kantoor om alles door te nemen of we nemen het telefonisch door. Zo optimaliseren we uw idee. We hebben ook aandacht voor de financiele haalbaarheid van uw idee. Het ondernemingsplan is dus een verbetering ten opzichte van uw oorspronkelijk concept.

Marktanalyse en trends

We nemen al het marktonderzoek mee welke te vinden is op uw gebied. De doelgroepen worden bepaald en een DESTEP-analyse en concurrentiematrix worden opgesteld. We zien als het ware uw product of dienst vanuit het oogpunt van uw toekomstige klant en stellen vast waarom hij voor u zou kiezen in plaats van voor de directe of indirecte concurrent.

We maken de trends en ontwikkelingen in uw marktdeel inzichtelijk en we bepalen hoe u uw Unique Selling Point daarin kunt gebruiken. De bronnen komen onder andere van CBS, de brancheverenigingen en overige bronnen. We schrijven altijd volgens de APA-bron methodiek zodat de lezer van het business plan de beschreven feiten kan toetsen op waarheid.

Samen trekken we met u op

We geven u bedrijfsadvies met betrekking tot uw idee, beoogd verdienmodel en financiële begrotingen. Naast het schrijven van uw ondernemersplan ondersteunen we u dus ook tijdens het aanvragen van financieringen.

Bezoek onze site voor meer info:

W: www.bedrijfsplan-schrijven.nl

E: info@bedrijfsplan-schrijven.nl

T: 070-2210374

Voor meer info : Bezoek de bron van dit bericht