Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Bedrijven

De voordelen van een creatieve werkplek

Het is geen geheim dat leiders van organisaties in de 21e eeuw moeten omgaan met en reageren op steeds complexere organisatorische kwesties, een creatieve werkplek is een oplossing. Soms kunnen deze kwesties en problemen worden opgelost door het toepassen van een standaardformule of een reeks acties: het rigoureus analyseren van de omstandigheden en drijfveren, het toepassen van logica om een koers te bepalen of het volgen van wat al eerder is gedaan. Andere keren, vooral wanneer het probleem iets is waarmee de organisatie nog niet eerder te maken heeft gehad, is echte innovatie nodig om problemen op te lossen en belanghebbenden tevreden te stellen.

In de meeste organisatorische settings wordt van leiders verwacht dat ze creatief kunnen denken en met innovatieve oplossingen komen voor werkgerelateerde problemen. En vaak doen ze dat ook. Maar door de creatieve vermogens van een heel team te koesteren en aan te wenden, zal waarschijnlijk een nog rijkere selectie van creatieve ideeën en oplossingen voor werktaken en problemen ontstaan. Dit komt omdat diverse groepsleden gezamenlijk beschikken over kennis en een verscheidenheid aan perspectieven die niet te vinden zijn in slechts één persoon.

Specifieke voordelen van creativiteit op de werkplek

  • Beter teamwerk en teambinding;
  • Verhoogde betrokkenheid en interactie op de werkplek;
  • Beter vermogen om kwaliteitswerknemers aan te trekken en te behouden;
  • Verhoogd moreel, plezier en geluk bij het personeel; en
  • Verhoogde probleemoplossing en productiviteit op de werkplek.

Maar hoe kan een leider in een drukke werkomgeving waar de tijd beperkt is, een klimaat scheppen dat creatief denken en probleemoplossing bevordert? 

Intellectuele uitdaging

Koppel mensen aan de juiste probleemoplossende ervaringen, dat wil zeggen, ervaringen die hen intellectueel uitdagen of oprekken. Dit bevordert creativiteit omdat het deskundigheid en intrinsieke motivatie ondersteunt. Maar de mate van uitdaging is cruciaal; te weinig uitdaging leidt tot verveling, maar te veel uitdaging leidt tot gevoelens van overweldiging.

Vrijheid om methode te kiezen

Werknemers zijn het meest creatief als ze de vrijheid krijgen om te kiezen welke methode het beste is om een bepaald werkdoel te bereiken. Met andere woorden, leiders en managers kunnen de doelen stellen, maar het moet aan de teamleden zijn om te beslissen hoe ze die willen bereiken. Stabiele doelen zijn ook belangrijk omdat het moeilijk is om creatief naar een bewegend doel toe te werken.

De juiste middelen ter beschikking stellen

Tijd en geld zijn belangrijke middelen om creativiteit te bevorderen. Beslissen hoeveel tijd en geld een team of project krijgt, is een moeilijke afweging die de creativiteit kan ondersteunen of verstikken. In sommige omstandigheden zal het stellen van een tijdslimiet creatief denken stimuleren omdat het een gunstige uitdaging vormt. Valse deadlines of onmogelijk strakke deadlines kunnen leiden tot wantrouwen en burn-out. Om creatief te kunnen zijn, heb je ook een creatieve werkplek nodig.

Doeltreffende opzet van werkgroepen

Werkgroepen hebben de meeste kans om creatief te zijn wanneer zij elkaar wederzijds ondersteunen en wanneer zij een verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven hebben. Er vindt kruisbestuiving plaats en de verschillende standpunten komen vaak samen tot creatieve oplossingen voor problemen. Homogene teams maken misschien minder ruzie, maar zijn vaak minder creatief. Om de juiste mix van teamleden te vinden is ervaring en intuïtie van de leider nodig.

Stimulans van de leiding

De meest invloedrijke stap die een leider kan nemen om creatieve probleemoplossing te bewerkstelligen is het ontwikkelen van een ‘veilige’ sfeer die mensen aanmoedigt om vrij te denken.

Dit houdt ook in dat het goed moet zijn voor mensen om veronderstellingen in twijfel te trekken en het oneens te zijn met de leider.  Als mensen zich niet veilig voelen, zullen ze alleen maar de ideeën van hun leider napraten.