Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Industrie

Werken in een veilige bedrijfshal

Uit cijfers blijkt dat het aantal dodelijke ongevallen op de werkvloer in Nederland jaarlijks stijgt.

Waar dit er in 2017 54 waren was dit aantal in 2018 al gestegen tot 74 dodelijke ongevallen.

Het grootste gedeelte van deze ongevallen komen voor in sectoren waar er gewerkt wordt met zware machines zoals in de bouw en de opslag.

Dagelijks zijn er in Nederland dus ontzettend veel mensen aan het werk in een bedrijfshal.

Onder een bedrijfshal worden alle grote bedrijfsruimtes verstaan, denk hierbij aan productiebedrijven en bijvoorbeeld magazijnen. In vrijwel alle bedrijfshallen in Nederland wordt er gewerkt met zware machines zoals heftrucks, reachtrucks en palletwagens. Hiernaast bevindt zich ook vaak veel personeel in een bedrijfshal. Een goed voorbeeld hiervan zijn de distributiecentra van de Kruidvat in Ede en Heteren. In beide vestigingen wordt er gewerkt met zwaar materiaal en lopen er ondertussen orderpickers en vakkenvullers in de bedrijfshal. Indien er dus niet streng wordt gelet op de veiligheid zal de samensmelting van zwaar materiaal en personeel onveilige situaties opleveren. Het is daarom erg belangrijk dat een bedrijfshal waarin gewerkt wordt veilig is.

Nu begrijpen wij dat het begrip veiligheid nogal uiteenlopend kan zijn, de één vindt iets veilig terwijl de ander het onveilig vindt. Gelukkig zijn er in Nederland richtlijnen opgesteld vanuit de overheid en verzekeraars zodat hier geen onduidelijkheid over kan zijn. Jammer genoeg zijn de meeste ondernemers slechts deels op de hoogte van deze veiligheidsnormen. Daarom zullen we hier in dit artikel uitgebreid op ingaan zodat jouw bedrijfshal straks volledig veilig is. Lees snel verder voor handige adviezen op het gebied van een veilige werkomgeving.

Zorg voor een goede top-down integratie van de veiligheidsnormen

Zoals de meeste beslissingen binnen een organisatie begint ook veiligheid in de top van het bedrijf.

Het top management zoals het bestuur is bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van een veilige werkomgeving. Dit gebeurt door veiligheid overal binnen de organisatie uit te dragen, budgetten vrij te maken voor veiligheid en het goede voorbeeld te geven.

Als het top management veiligheid belangrijk vindt en dit ook uitdraagt zullen de managers in een organisatie dit ook gemakkelijker overbrengen op de werknemers.

Zorg er dus voor dat veiligheid in alle werknemerslagen geïntegreerd is en uitgedragen wordt, samen zorg je namelijk voor een veilige werkomgeving.

Laat de medewerkers in je organisatie meedenken over de veiligheid

Misschien wel de belangrijkste zaak qua veiligheid op de werkvloer is dat dit uitgedragen wordt door alle werknemers in de organisatie. Iets wat hier sterk in bijdraagt is om de werknemers ook mee te laten denken en beslissen over veiligheid. Laat je medewerker merken dat ook hun meningen op dit gebied belangrijk zijn en dat er hier echt naar geluisterd wordt door het management. Zij zullen zich hierdoor namelijk meer betrokken voelen en zich daardoor verplicht voelen de veiligheid in acht te nemen.

Hiernaast weten werknemers die actief zijn op de werkvloer vaak een stuk beter hoe hier veilig gewerkt kan worden. Managers zijn namelijk in de meeste gevallen werkzaam op kantoor. Zij zullen dus over het algemeen minder kennis hebben van de veiligheid op de werkvloer.

Een goede verlichting draagt bij aan de veiligheid

Goede bedrijfshalverlichting is noodzakelijk voor een veilige werkomgeving. Indien gedeeltes van de werkvloer niet goed verlicht zijn kan dit onveilige situaties opleveren.

Wordt er binnen jouw bedrijfshal bijvoorbeeld gewerkt met heftrucks, dan is het erg belangrijk dat de chauffeur alles goed kan zien. Dit zal alleen lukken indien de bedrijfshal goed verlicht is.

Naast de veiligheid zorgt de juiste verlichting ook voor een verbetering van de productiviteit.

LED verlichting bijvoorbeeld zorgt voor een beter concentratievermogen en gaat vermoeidheid tegen. Zorg dus altijd dat jij als ondernemer de verlichting in je bedrijfshal goed op orde hebt.

Brandveiligheid

Misschien wel de allerbelangrijkste zaak op het gebied van veiligheid in een organisatie is een juiste brandveiligheid. Natuurlijk ga je er als ondernemer niet van uit dat er binnen je bedrijfspand brand uitbreekt. Toch zal je volgens de wet strenge maatregelen moeten nemen indien deze situatie zich ooit mocht voordoen. Daarom geven we hieronder enkele belangrijke aandachtspunten op het gebied van brandveiligheid.

 • Controleer of er voldoende vluchtwegen zijn binnen je bedrijfspand. Vervolgens is het belangrijk dat deze vluchtwegen altijd vrij zijn en gemakkelijk van binnenuit kunnen worden geopend.
 • Controleer of alle noodverlichting binnen je bedrijfspand werkt. Bij noodverlichting kunt u denken aan de bordjes boven nooduitgangen, noodverlichting indien de reguliere verlichting stopt te werken en bijvoorbeeld zwaailichten.
 • Controleer of er op alle vereiste locaties binnen je bedrijfspand brandblussers of brandslangen zijn geplaatst. Indien dit het geval is controleer dan ook of alle materialen nog voldoen. Op brandblussers zit namelijk altijd een houdbaarheidsdatum waarna gebruik niet meer veilig is.
 • Zorg er altijd voor dat je personeel goed voorgelicht is indien er zich een noodsituatie voordoet. Je kunt andere zaken zoals vluchtwegen en verlichting nog zo goed op orde hebben, indien je personeel niet weet wat ze moeten doen tijdens een onveilige situatie zullen deze veiligheidsmaatregelen weinig effect hebben.

Naast alle hierboven genoemde zaken is het volgens ons van toegevoegde waarde om ook op andere gebieden tips te geven qua veiligheid. Daarom volgen hieronder nog eens 5 tips voor een nog veiligere werkomgeving.

 1. Zorg dat al je personeel, indien dit nodig is, de beschikking heeft over veiligheidskleding zoals werkschoenen met een stalen neus.
 2. Schaf fluorescerende werkkleding aan, hierdoor zijn je werknemers een stuk beter zichtbaar op de werkvloer.
 3. Voorzie rijdende machines van een blue-spot. Deze blue-spot is een blauwe lichtstraal die enkele meters voor de rijdende machine op de grond geprojecteerd wordt. Hierdoor weet ander personeel dat er een machine aangereden komt.
 4. Plaats spiegels op gevaarlijke hoeken zodat je personeel gemakkelijk om de hoek kan kijken.
 5. Plaats duidelijke borden met de gedragsregels en eventuele andere belangrijke punten.
 6. Breng looppaden aan binnen uw bedrijfshal. Dit zijn paden waar enkel werknemers te voet mogen komen. Op deze manier voorkomt u dat werknemers te voet en op de machine elkaar continue tegenkomen.
 7. Plaats aanrijbescherming voor stellingen. Zoals u misschien wel eens heeft gezien op een YouTube video zijn de gevolgen niet te overzien wanneer een werknemer tegen een stelling aanrijdt. Omdat er vaak weel gewicht wordt gedragen door een stelling is de kleinste botsing al genoeg om deze volledig in te laten storten. Plaats dus altijd aanrijbescherming om dergelijke situaties ten alle tijden te voorkomen.