Exclusief bedrijf Nederland
Image default
Toerisme

Is het nodig om regelmatig de gezondheid van medewerkers te controleren?

Als u een bedrijf heeft is het belangrijk gezonde en vitale werknemers in dienst te hebben. Werknemers die gezond zijn werken productiever, hebben plezier in hun werk en melden zich minder vaak ziek. Als werkgever profiteert u hiervan. Het is dan ook niet raar als u invloed uitoefent op uw medewerkers om hen bewust te maken hoe zij hun gezondheid positief kunnen beïnvloeden. Op de website Jijgezond.nl kunt u alle informatie vinden over dit onderwerp.

Wat houdt gezondheid bevorderen op de werkvloer in?

Het gaat erom bewustwording te creëren onder uw medewerkers. Dit kan gaan over gezond werken en leven. Het is van groot belang dat mensen hier zich van bewust worden. Zeker nu we moeten thuiswerken, als dat kan, en men rekening moeten houden met coronamaatregelen. Uw medewerkers zijn natuurlijk baas over hun eigen lichaam maar als u hun informeert heeft dat wellicht invloed op hun gedrag.

Gezondheid bevorderen als werkgever, waarom?

Als uw werkgevers goed in hun vel zitten hebben ze daar niet alleen privé maar ook op de werkvloer profijt van. Ze schieten minder snel in de stress en hebben meer energie en zin om hun werkzaamheden te doen. Bovendien zijn gezonde vitale werknemers minder vaak ziek en veel productiever. Het kan u veel geld schelen als uw werknemers een gezonde leefstijl hanteren.

Gezondheid bevorderen is belangrijk, juist nu

Aandacht voor de gezondheid van uw werknemers is belangrijker dan ooit. Nu het coronavirus mee speelt, neemt niet alleen het ziekteverzuim toe, maar ook de inzetbaarheid van de medewerkers. Ook de vergrijzing speelt een grote rol. Bovendien laat u als bedrijf zien dat u het beste met uw werknemer voor heeft en dat is goed voor het werkgeversimago.

Wettelijke verplichting

Het is bij de wet verplicht dat u ervoor moet zorgen dat het werk, de gezondheid van uw werknemers niet schaadt. Werkgevers moeten werknemers periodiek in staat stellen hun gezondheid te laten testen.

Mag een werkgever zich met de gezondheid van werknemers bemoeien?

Werknemers zijn natuurlijk uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl en u mag zich maar tot bepaalde hoogte daarmee “bemoeien”. U moet u namelijk houden aan de privacyregelgeving. Maar aangezien u en uw werknemers er beiden van profiteren om gezond en vitaal te zijn, is het advies er toch zeker aandacht aan te besteden binnen uw bedrijf.

Hoe kunt u werken aan de gezondheid van uw werknemers?

Ga productief aan de slag met de gezondheid van uw werknemers. Het levert zowel voor u als voor de werknemer voordelen op. Hoe pakt u dit op een goede manier aan:

  • De werkzaamheden zijn niet schadelijk voor de gezondheid van uw werknemers.
  • U besteed aandacht aan het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers.
  • Overtuig uw werknemers ervan gezonde keuzes te maken zoals wisselend zittend en staand te werken. Hen de mogelijkheid te geven om een gezonde lunch aan te schaffen in het bedrijfsrestaurant. Hen erop te wijzen om even een ommetje te maken in de lunchpauze.
  • Uw werknemers een preventief medisch onderzoek aan te bieden.

Kijk voor meer informatie op JijGezond.